Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi ystävien puutteesta

Kuvaus

Vuonna 2014 nuoret katsoivat ystävien puutteen keskeisimmäksi syrjäytymisen syyksi. Yli puolet nuorista katsoi ystävien puutteen olevan paljon syrjäytymistä selittävä tekijä. Tämän voi tulkita merkiksi siitä, että syrjäytyminen on nuorten mielestä ennen kaikkea ulosjäämistä sosiaalisesta elämästä. Tulkinnan puolesta puhuu sekin, että toiseksi tärkein syy kyselyssä on joutuminen väärään seuraan. Ystävien puutteen merkitys syrjäytymisen syynä on nuorten vastauksissa hieman kasvanut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Eri taustatekijöiden, kuten sukupuolten tai ikäryhmien vastauksissa ei ole merkittäviä eroja.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014