Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa. Kouluarvosana asteikolla 4-10.

Kuvaus

Nuorten kyselytutkimuksissa kertoma tyytyväisyys elämään kokonaisuutena on keskiarvona mitaten pysynyt lähes samana viimeiset 17 vuotta. Vuonna 2014 keskiarvo oli 8,4, ja yleisin arvosana elämälle 8. Kaikkein huonoimpia alle kuuden arvosanoja annettiin vain prosentin verran. Noin 20 ikävuoden paikkeilla tapahtuva notkahdus tyytyväisyydessä elämään on havaittu aiemmissakin kyselyissä. Monet muutkin taustamuuttujien mukaiset erot pysyvät samansuuntaisina kyselystä toiseen.

Työttömät nuoret ovat muita huomattavasti tyytymättömämpiä niin elämään kokonaisuutena kuin yksittäisiin elämänaloihin lukuun ottamatta vapaa-aikaa. Varsinkin niillä nuorilla, joiden työttömyys on pitkittynyt yli puolen vuoden, on tyytyväisyys elämään kokonaisuudessaan heikompaa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.