Ungdomsbarometern-indikatorer

Ungdomsbarometern har som publikationsserie genomförts årligen sedan 1994. Barometern undersöker ungdomars värderingar och attityder. Det finns därmed uppgifter om ungdomars värderingar och erfarenheter från en uppföljningsperiod på 20 år. Sedan 2004 har Ungdomsbarometern publicerats som ett samarbete mellan Nuora och Ungdomsforskningsnätverket. En del av Ungdomsbarometerns frågor upprepas från år till år, vilket gör det möjligt att följa förändringar och upptäcka trender. Ungdomsbarometerns tidsserier har nu samlats på denna sida i form av indikatorer, som användaren själv kan jämföra med utvalda bakgrundsvariabler.