Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi

Kuvaus

Nuoret vaikuttivat varsin tyytyväisiltä omaan taloudelliseen tilanteeseensa, sillä 36 prosenttia vastaajista antoi arvosanaksi 8, joka oli yleisin arvosana. Reilu viidennes antoi arvosanaksi 9 tai 10. Taloudellisen tyytyväisyyden keskiarvo oli 7,6. Keskiarvo nousi hieman vuodesta 2014 (ka. 7,4).

Kaikista tyytyväisyyttä mittaavista kysymyksistä on keskihajonta suurinta tyytyväisyydessä taloudelliseen tilanteeseen, toisin sanoen niin hyviä kuin huonojakin arvosanoja omalle taloudelle annetaan suhteellisen paljon.

 

Tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen ei noudata nuorisotyöttömyyden vaihtelua. Nuoret, jotka ovat saaneet tukea vanhemmiltaan, ovat muita tyytymättömämpiä taloudelliseen tilanteeseensa. Vanhempien puoleen käännytään ilmeisesti vain todellisessa tarpeessa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2015