Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa. Kouluarvosana asteikolla 4-10.

Kuvaus

Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen oli vuonna 2014 kaikista selvitetyistä alueista matalimmalla tasolla keskiarvon ollessa 7,4. Kuten aiemmissakin kyselyissä, pojat olivat hieman tyttöjä tyytyväisempiä talouteensa.

Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen notkahtaa 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Ilmiö selittyy ennen kaikkea lapsuudenkodista muutolla, joka tytöillä tapahtuu keskimäärin noin 19-vuotiaana, pojilla noin 20-vuotiaana. Tätä selitystä tukevat myös perhemuotojen mukaiset erot, sillä vanhempien luona asuvat ovat selvästi talouteensa tyytyväisimpiä. Tyytymättömimpiä puolestaan ovat yksin, kämppiksen kanssa tai soluasunnossa asuvat.

Suuralueiden väliset erot ovat pieniä, ja eri puolilla Suomea asuu talouteensa osapuilleen yhtä tyytyväisiä nuoria. Koulutustasolla tai opiskelupaikalla ei sinänsä ole suurta vaikutusta, mutta ammatillisesti orientoituneet ovat hieman tyytymättömämpiä kuin lukioon tai yliopistoon suuntautuneet. Vielä tyytymättömämpinä erottuvat ne, joilla ei ole tutkintoja ja jotka eivät opiskele. Kaikkein tyytymättömimpiä talouteensa ovat ne, joilla yhdistyy useampi ulkopuolisuuden riskitekijä, eli vailla työtä, tutkintoja ja opiskelupaikkaa olevat, joiden taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväisyyden keskiarvo oli 5,8 vuonna 2014.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.