Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa. Kouluarvosana asteikolla 4-10.

Kuvaus

Vapaa-ajalle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo vuonna 2014 oli 8,0, eikä se juuri ole muuttunut viime vuosina. Myös taustamuuttujittaiset erot pysyneet pitkälti samoina: pojat ovat vapaa-aikaansa yleisesti hieman tyttöjä tyytyväisempiä, ja iän myötä tyytyväisyys vapaa-aikaan vähenee. Ikävuosilla ei liene itsessään vaikutusta, vaan havainto tulee ymmärrettäväksi sitä kautta, että ainakin enemmistöllä nuorista velvollisuudet lisääntyvät ja vapaa-ajan määrä vastaavasti vähenee vauhdilla peruskoulun jälkeen.

Suoritetuilla tutkinnoilla ei ole yhteyttä vapaa-aikaan tyytyväisyyteen, mutta opiskelupaikan mukaisessa vertailussa selvästi tyytyväisimpiä ovat peruskoululaiset. Vapaa-aika on ainoa tutkituista elämänalueista, johon työttömät eivät ole muita tyytymättömämpiä vaan päinvastoin tyytyväisempiä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.