Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi rahan tai toimeentulon puutteesta

Kuvaus

Yhteensä 70 prosenttia nuorista katsoo, että syrjäytyminen johtuu ainakin jonkin verran rahan tai toimeentulon puutteesta. Toimeentulon merkitys syrjäytymisen selittäjänä kasvaa iän myötä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014