Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi joutumisesta huonoon seuraan

Kuvaus

Nuorten mukaan huonoon seuraan joutuminen selitti toiseksi eniten syrjäytymistä vuonna 2014. Vain ystävien puute oli nuorten mielestä merkittävämpi syrjäytymisen syy. Tämän voi tulkita merkiksi siitä, että syrjäytyminen on nuorten mielestä ennen kaikkea ulosjäämistä sosiaalisesta elämästä. Huonoon seuraan joutumisen merkitys syrjäytymisen syynä on kasvanut vuodesta 2009. Vuonna 2014 87 prosenttia nuorista oli sitä mieltä, että syrjäytyminen johtuu paljon tai jonkin verran joutumisesta huonoon seuraan.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014