Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi tulevaisuudenuskon puutteesta

Kuvaus

Noin kolme neljästä nuoresta katsoi vuonna 2014, että syrjäytyminen johtuu ainakin jonkin verran tulevaisuudenuskon puutteesta. Nuoremmat ikäryhmät pitivät tulevaisuudenuskon puutetta harvemmin syrjäytymisen syynä kuin vanhemmat. Naiset näkivät miehiä useammin, että syrjäytymisen syynä olisi tulevaisuudenuskon puute.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014