Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta

Kuvaus

Vuonna 2014 noin puolet nuorista oli sitä mieltä, että syrjäytyminen johtuu ainakin jonkin verran yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta. Osuus oli kasvanut vuoden 2009 jälkeen. Silti selvästi pienempi osuus nuorista näkee yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuden syrjäytymisen syynä, kuin esimerkiksi ystävien puutteen tai oman laiskuuden tai välinpitämättömyyden. Naiset pitävät epäoikeudenmukaisuutta miehiä useammin syrjäytymisen syynä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014