Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan takia

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Lähes kymmenes nuorista koki epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan takia vuonna 2014. Osuus kasvoi vuodesta 2010 selvästi. Suurempi osa nuoremmista kuin vanhemmista ikäryhmistä koki turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan vuoksi.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.