Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Nuorista useampi kuin yhdeksän kymmenestä on samaa mieltä siitä, että koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia.

Koulutusasenteissa on kuitenkin havaittavissa myös muutoksia. Noin vuosituhannen vaihteeseen saakka kasvanut usko koulutuksen työllistävyyteen kääntyi 2000-luvun ensimmäisinä vuosina selvään laskuun. Koulutususkon uusi vahvistuminen puolestaan näkyy vuodesta 2007 eteenpäin. Havaittuja trendejä voi yrittää tulkita yhteydessä nuorisotyöttömyyteen, joka vaihtelee muuta työttömyyttä enemmän taloussuhdanteiden mukana. 1990-luvun vahvistuva koulutususko osuu yhteen lamaa seuranneen korkean nuorisotyöttömyyden kanssa. Nousukaudella työmarkkinat puolestaan ovat vetäneet suhteellisen hyvin myös vähemmän koulutettuja nuoria. Nuorisotyöttömyys vähenikin jatkuvasti 90-luvun lamasta lähtien, kunnes 2008 syksyllä alkaneen kansainvälisen talouskriisin ja taantuman seurauksena nuorisotyöttömyys kääntyi jälleen kasvuun, samoin usko koulutuksen tärkeyteen työllistymisen kannalta. Eri trendien osuminen ajallisesti yhteen voi viitata niiden olevan yhteydessä toisiinsa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2013

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.