Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Olen valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Nuorten valmius muuttaa työn takia kunnasta toiseen on pysynyt korkealla tasolla koko vuosituhannen vaihteesta alkaneen seurannan ajan.

Useampi kuin kolme neljästä sanoo olevansa valmis työn perässä muuttamiseen, ja useampi kuin joka kolmas peräti täysin valmis. Nuoremmat ikäryhmät ovat vanhempia valmiimpia vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi. Asuinalueiden välillä ei ole merkittäviä eroja muuttovalmiudessa, mutta eteläsuomalaiset ja uusmaalaiset nuoret ovat aiempaa valmiimpia muuttamaan työpaikan saadakseen. Ylioppilaat ja korkeakoulututkinnon omaavat ovat ammattikoulutettuja valmiimpia muuttoon.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2013

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.