Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi omasta halusta

Kuvaus

73 prosenttia nuorista katsoi vuonna 2014, että syrjäytyminen johtuu ainakin jonkin verran omasta halusta. Osuus kasvoi vuoteen 2009 verraten. Tulosta voi tulkita niin, että ulkopuolisuus voi olla nuorten mukaan itse valittua , mikä kyseenalaistaa syrjäytymisen hahmottamisen elämänhallinnan kadottamisen tai vieraantumisen tunteen kautta.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014