Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa. Kouluarvosana asteikolla 4-10.

Kuvaus

Kaikista selvitetyistä elämänalueista ainoastaan terveydentilaan tyytyväisyys on selvästi laskussa. Vielä vuonna 2007 nuoret olivat tyytyväisempiä terveydentilaansa (keskiarvo 8,7) kuin ihmissuhteisiinsa. Tyytyväisyys omaan terveyteen on kuitenkin laskenut niin, että keskiarvo on enää 8,3. Erityisen paljon tyytyväisyys on laskenut tytöillä. Koetun terveyden kaltaisen kokonaisvaltaisen kysymyksen kaikkia mahdollisia taustatekijöitä ei yhden kyselytutkimuksen puitteissa voi kuitenkaan kontrolloida.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.