Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa hyödyttävää työtä

Kuvaus

Nuorisobarometreissä on vuodesta 1994 lähtien selvitetty asennetta työttömyysturvaa kohtaan kysymällä pitäisikö nuorten työttömien sen vastikkeeksi tehdä jotain yhteiskuntaa hyödyttävää työtä.

Ajatus saa laajalti kannatusta lähes kolmen neljästä kannattaessa sitä. Kuitenkin lähes kahden vuosikymmenen seurannan aikana on kriittisyys työttömyysturvan vastikkeellisuutta kohtaan hitaasti kasvanut. Vuonna 1994 vain 16 %, mutta vuonna 2013 jo 28 % vastusti tämän tyyppisiä aktivointitoimia. Tämän perusteella universalistisen sosiaaliturvan kannatus ei suomalaisnuorten parissa ainakaan näytä heikentyneen.

Kuten monessa muussakin työhön, työttömyyteen ja sosiaaliturvaan liittyvässä kysymyksessä, asenneilmasto on kuitenkin kääntynyt tiukemmaksi talouden taantumassa. Käsityksiin voi vaikuttaa myös ajankohtainen politiikan korkealla tasolla aiheesta käyty keskustelu.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2013