Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista

Kuvaus

Nuorten usko jatkuvan kouluttautumisen välttämättömyyteen työelämässä pysymisen kannalta on vähentynyt koko 2000-luvun.

Trendi ei ole jyrkkä, mutta kuitenkin kiintoisa, sillä se ei vaikuta kitkatta sopivan elinikäisen oppimisen korostamisen, koulutustason jatkuvan kasvun ja työntekijään kohdistuvien joustavuuden ja uuden oppimisen vaatimusten kanssa. Kysymys jatkuvan kouluttautumisen tarpeellisuudesta ei myöskään seuraile työmarkkinasuhdanteita.

Heikkenevän trendin ei tule kuitenkaan antaa hämärtää sitä, että edelleen kaksi kolmesta uskoo jatkuvan kouluttautumisen välttämättömyyteen. Naisista 71 % ja miehistä 62 % jakaa tämän näkemyksen. Iän myötä käsitys jatkuvan kouluttautumisen välttämättömyydestä yleistyy selvästi. Asenne liittyy erityisen vahvasti koulutustasoon. Korkeakouluopiskelijoiden, etenkin yliopistossa opiskelevien usko jatkuvan koulutuksen tarpeellisuuteen on hyvin voimakasta.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2013