Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi rahan tai toimeentulon puutteesta

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Yhteensä 70 prosenttia nuorista katsoo, että syrjäytyminen johtuu ainakin jonkin verran rahan tai toimeentulon puutteesta. Toimeentulon merkitys syrjäytymisen selittäjänä kasvaa iän myötä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.