Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä kasvaa

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Kuviosta hahmottuu selvä trendi, jossa vuonna 2008 alkaneen talouden taantuman jälkeen yhä useampi nuori uskoo pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrän lisääntyvän.

Vuoden 2013 jälkeen pessimismi ei ole enää yleistynyt, vaan trendi vaikuttaa kääntyneen. Pienen myönteisen käänteen ei tietenkään tule hämärtää sitä tosiseikkaa, että niin suuri osuus kuin 70 prosenttia nuorista arvioi pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien osuuden kasvavan. Tilanne ei pienestä kohenemisesta huolimatta ole vielä lähelläkään taantumaa edeltänyttä tasoa vuonna 2007, jolloin osuus oli noin puolet.

 

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2016

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.