Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta oman syrjäytymisen takia

Klikkaamalla muuttujaa saat näytettyä/piilotettua muuttujan graafissa.

Kuvaus

Omasta syrjäytymisestään turvattomuutta ainakin melko paljon kokevien osuus oli vuonna 2014 yhä varsin pieni (8 %), mutta se oli kasvanut neljässä vuodessa selvästi. Vuoden 2010 barometrissa kysymys syrjäytymiseen liittyvästä turvattomuudesta esitettiin erikseen suhteessa itseen ja nuoriin yleensä. Tuolloin vain 3 % kyselyn nuorista tunsi edes jonkin verran huolta omasta syrjäytymisestään. Sen sijaan nuorten syrjäytyminen yleiskäsitteenä oli turvattomuuslistan kärkipäässä. Samansuuntainen havainto vuoden 2014 barometrissa oli se, että omaan tulevaisuuteen suhtaudutaan selvästi optimistisemmin kuin Suomen ja varsinkin maailman tulevaisuuteen. Tämä kertoo nuorten luottamuksesta mahdollisuuteen vaikuttaa itseen kohdistuviin riskeihin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.

Vastaukset