Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen

Kuvaus

Nuorten suhtautumisessa sosiaaliturvaan on tapahtunut jyrkähkö käänne viime vuosina. Aiempina vuosina kysely kyselyltä harvempi nuori koki sosiaaliturvan passivoivana. Nuorten suhtautuminen on kuitenkin muuttunut: vuonna 2009 54 % oli sitä mieltä, että sosiaaliturva vie yrittämishalut, ja vuonna 2013 osuus oli jo 67 %.

Tämä käänne tarkoittaa paluuta 90-luvun puolivälin asenteisiin. Kuten nyt, myös tuolloin Suomi oli taantumassa tai toipumassa siitä. Asennetrendit näyttävät noudattavan taloussuhdanteita siten, että huonoina aikoina sosiaaliturvaan suhtaudutaan tiukemmin.

Tulkinnassa on huomattava, että kysymyksessä puhutaan ”nykyisestä sosiaaliturvasta”, joten myös sen todellinen taso ja saantikriteerit voivat vaikuttaa näkemyksiin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2013