Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi

Kuvaus

Vapaa-ajalle annettujen kouluarvosanojen keskiarvo vuonna 2015 oli 8,1, eikä se juuri ole muuttunut viime vuosina. Myös taustamuuttujittaiset erot pysyneet pitkälti samoina: pojat ovat vapaa-aikaansa yleisesti hieman tyttöjä tyytyväisempiä, ja iän myötä tyytyväisyys vapaa-aikaan vähenee. Ikävuosilla ei liene itsessään vaikutusta, vaan havainto tulee ymmärrettäväksi sitä kautta, että ainakin enemmistöllä nuorista velvollisuudet lisääntyvät ja vapaa-ajan määrä vastaavasti vähenee vauhdilla peruskoulun jälkeen.

Suoritetuilla tutkinnoilla ei ole yhteyttä vapaa-aikaan tyytyväisyyteen, mutta opiskelupaikan mukaisessa vertailussa selvästi tyytyväisimpiä ovat peruskoululaiset. Vapaa-aika on ainoa tutkituista elämänalueista, johon työttömät eivät ole muita tyytymättömämpiä vaan päinvastoin tyytyväisempiä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014