Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan

Kuvaus

Elämään tyytyväisyyden seuranta on nyt jatkunut 20 vuotta. Vuonna 2014 keskiarvo oli 8,3. Yleisenä huomiona voi todeta, että nuorten tyytyväisyys elämäänsä on ollut vakaata, vaikkakin viimeisin käänne on kohti tyytyväisyyden vähenemistä.

Ikäryhmien pitkän aikavälin vertailussa myönteisintä kehitys on ollut alle 20-vuotiailla. Aiemmin erot vanhempiin ikäryhmiin olivat pieniä tai olemattomia, mutta lähes kymmenen vuoden ajan teini-ikäisten tyytyväisyys on ollut muita ikäryhmiä korkeammalla tasolla. Ajankohta, johon vähintään parikymppisten tyytyväisyyden väheneminen osuu, viittaa siihen, että mahdollinen selitys voisi olla vuonna 2008 alkanut talouden taantuma, joka iski etenkin nuoreen työvoimaan.

 

Iän mukaiset erot tyytyväisyydessä paikantuvat poikiin. Koko seurannan ajan on poikien elämään tyytyväisyys vähentynyt noin 20. ikävuoden paikkeilla, ja viime vuosina tämä pudotus vaikuttaa hieman jyrkentyneen. Tyttöjen keskimääräisellä tyytyväisyydellä sen sijaan on taipumus pysytellä suunnilleen samalla tasolla teinistä kolmikymppiseksi.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2017