Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka usein tapaat kavereitasi?

Kuvaus

Vuonna 2014 yli puolet (58 %) kaikista vastaajista tapasi kavereitaan päivittäin, pojista 62 %, tytöistä 53 %. Ystävien tapaamistiheys laskee jyrkästi iän myötä. Sitä selittänee toisen asteen opintojen jälkeinen koulutukseen ja työelämään liittyvä saranavaihe. Nuorten hakiessa uusia asemiaan koulutus- ja työmaailmassa ei koulu enää toimi tapaamispaikkana ja sosiaalisen elämän aiempaan säännöllisyyteen tulee katkos. Itä- ja Pohjois-Suomessa nuoret tapaavat ystäviään hieman tiheämmin kuin muualla maassa. Erot säilyvät, vaikka iän ottaisi huomioon. Ystävien tapaamistiheys on hieman kasvanut viime vuosina. Mielenkiintoista on, että ystävien tapaamisen tihentyminen on tapahtunut samaan aikaan, kun internet ja sosiaalinen media ovat arkipäiväistyneet.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014