Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan takia

Kuvaus

Noin kuusi prosenttia nuorista koki hyvin tai melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan takia vuonna 2016. Osuus pieneni selvästi vuodesta 2014 (10 %). Tytöt kokevat enemmän turvattomuutta suhteessa henkiseen väkivaltaan.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2016