Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi epäterveellisistä elämäntavoista

Kuvaus

Entistä harvempi nuori pitää epäterveellisiä elämäntapoja syrjäytymisen syynä. Kuitenkin yhä yli puolet nuorista on sitä mieltä, että syrjäytyminen liittyy ainakin jonkin verran epäterveellisiin elämäntapoihin. Vanhemmissa ikäryhmissä useampi uskoo epäterveellisten elämäntapojen olevan ainakin osin syrjäytymisen takana.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014