Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta asuinympäristön turvattomuuden takia

Kuvaus

Tuoreiden trendien mukaan etenkin asuinympäristöön liittyy aiempaa vähemmän turvattomuutta. Asuinympäristöstä johtuvaa turvattomuuden tunnetta koki vuonna 2016 enää harvempi kuin joka kymmenes, kun vuonna 2004 turvattomuutta koki 23 prosenttia nuorista. Se, onko maailma todella entistä turvallisempi, riippuu näkijästä ja näkökulmasta, mutta nuorten käsitykset ovat todellisia riippumatta siitä kuinka ne vastaavat todellisia riskejä. Oma kiinnostava huomionsa on epävarmuus, jota asuinympäristön turvattomuus herättää nuorena lapsia saaneissa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014