Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Nuorten asenteissa työttömänä olemiseen ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

2000-luvulla työttömänä oloa toimeentulon ollessa turvattu pidettiin nykyistä hyväksytympänä, mutta 2013 asenteet olivat jälleen kiristyneet. Vuonna 2013 noin kolmannes oli väitteen kanssa samaa mieltä. Sukupuolten välillä ei ole eroja väitteeseen yhtymisessä. 15–19-vuotiaat hyväksyvät työttömänä olemisen toimeentulon ollessa turvattu vanhempia ikäryhmiä useammin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2013

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.