Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi työpaikan puutteesta

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Työpaikan puuttumisen merkitys syrjäytymisen syynä on säilynyt suurena lukuun ottamatta vuotta 2009. Vuonna 2014 neljä viidestä nuoresta katsoi, että syrjäytyminen johtui paljon tai jonkin verran työpaikan puutteesta. Työpaikan puuttumisen merkitys syrjäytymisen selittäjänä oli suurempi etenkin vanhemmissa ikäryhmissä. Naiset katsoivat hieman miehiä useammin työpaikan puutteen olevan syrjäytymisen taustalla.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.