Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta työn saamisen takia

Kuvaus

Työn saamisesta epävarmuutta kokevien osuus on kasvanut vuodesta 2008. Muutos on ymmärrettävä viimeaikaisen taantuman ja kohonneen nuorisotyöttömyyden oloissa. Toisaalta kasvussa on myös niiden osuus, jotka eivät ole lainkaan huolissaan työnsaannistaan. Epävarmuus työn saamisesta väheni vuosina 2004–2008: epävarmuutta melko tai erittäin paljon kokevien osuus pieneni 34 prosentista 25 prosenttiin. Vuonna 2014 epävarmuutta koki kuitenkin jo yhtä moni kuin vuonna 2004, eli kolmannes nuorista, joten työn saamisesta koettu epävarmuus näyttäisi kääntyneen jälleen nousuun. Trendi noudattelee hyvin nuorisotyöttömyyden kehitystä, sillä 15–29-vuotiaiden työttömyysaste laski vuosina 2004–2008 19 prosentista 15 prosenttiin. Vuonna 2009 työttömyysaste nousi jälleen 20 prosenttiin eikä ole sittemmin laskenut alle 17 prosentin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014