Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi tulevaisuudenuskon puutteesta

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Noin kolme neljästä nuoresta katsoi vuonna 2014, että syrjäytyminen johtuu ainakin jonkin verran tulevaisuudenuskon puutteesta. Nuoremmat ikäryhmät pitivät tulevaisuudenuskon puutetta harvemmin syrjäytymisen syynä kuin vanhemmat. Naiset näkivät miehiä useammin, että syrjäytymisen syynä olisi tulevaisuudenuskon puute.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.