Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta perheenjäsentesi turvallisuuden ja hyvinvoinnin takia

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Perheenjäsenten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolta kantavien osuus on vähentynyt 35 prosentista alle 20 prosenttiin. Useampi naisista kuin miehistä kokee epävarmuutta perheenjäsenten turvallisuuden vuoksi. Perheenjäsenten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolta kantavien osuus myös nousee jonkin verran iän mukana, mikä voi johtua esimerkiksi oman perheen perustamisesta.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.