Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisin työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri

Kuvaus

Vuodesta 1994 käytetty tapa selvittää nuorten työn arvostusta on kysyä kantaa väitteeseen ”Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisin työttömyysturvalla, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri”. Tulokset ovat olleet hyvin johdonmukaisia: koko seurannan ajan yli 80 % nuorista on yhtynyt siihen. Osuus on hyvin suuri ottaen huomioon väitteen jyrkkyyden. Nuorten työmoraalista ei näiden tulosten valossa ole syytä kantaa huolta. Viime vuosina havaittavaa lievää muutosta voi selittää esimerkiksi se, että taloudellisen epävarmuuden aikoina opiskelu nähdään parempana vaihtoehtona. Työttömät valitsisivat hieman muita useammin työttömyyskorvauksen kuin työn. Kuitenkin myös työttömistä nuorista enemmistö, 72%, eläisi mieluummin työtulolla, vaikkei käteen jäävä tulo olisi sen suurempi.

Lisätietoja: Nuorisobarometri 2016