Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Oman laiskuuden ja välinpitämättömyyden merkitys syrjäytymisen syynä on pitkällä aikavälillä laskenut nuorten vastauksissa. Vuodesta 2009 vuoteen 2014 omaan laiskuutta syrjäytymisen selittäjänä pitävien osuus on kuitenkin kasvanut. Lähes neljä viidestä pitää omaa laiskuutta tai välinpitämättömyyttä ainakin jonkin verran syrjäytymisen syynä. Korkeakoulutetut uskovat muita harvemmin syrjäytymisen johtuvan yksilön omasta laiskuudesta.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.