Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta oman yksinäisyyden takia

Klikkaamalla muuttujaa saat näytettyä/piilotettua muuttujan graafissa.

Kuvaus

13 prosenttia nuorista koki paljon tai melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta oman yksinäisyyden vuoksi vuonna 2014. Osuus kasvoi selvästi vuodesta 2010. Sukupuolten tai ikäryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja epävarmuutta tai turvattomuutta kokeneiden osuuksissa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.

Vastaukset