Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta oman toimeentulosi takia

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Toimeentuloon liittyvien huolien muutokset ovat samansuuntaisia: kasvussa on sekä paljon että erittäin vähän tai ei ollenkaan epävarmuutta kokevien osuudet. Epävarmuus omasta toimeentulosta väheni jonkin verran vuosina 2006–2008, jolloin epävarmuutta kokevien osuus pieneni 33 prosentista 28 prosenttiin. Samoin kuin työn saamisesta myös toimeentulosta koettu epävarmuus palasi vuonna 2014 kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Naiset kokevat epävarmuutta ja turvattomuutta sekä työnsaamisestaan että toimeentulostaan miehiä useammin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.