Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta oman terveytesi takia

Kuvaus

Omaan terveyteen liittyvä epävarmuus on hieman vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikkakin viimeisin käänne on kohti lisääntyvää epävarmuutta. Kun aiemmissa Nuorisobarometreissa on selvitetty erilaisten asioiden tärkeyttä, kärkeen nousevat aina ihmissuhteet ja

terveys, jotka ovat tärkeitä lähes kaikille. Kun näkökulmana ei olekaan asioiden tärkeys vaan niitä kohtaan tunnettu huoli, harvempi kuin yksi viidestä sanoo kokevansa paljon terveyteen tai yksinäisyyteen liittyvää turvattomuutta. Nähtävästi nuorilla on keskimäärin suuri luottamus itseensä

 

ja omaan pärjäämiseensä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2016