Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Olen valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Nuorten valmius muuttaa työn takia kunnasta toiseen on pysynyt korkealla tasolla koko vuosituhannen vaihteesta alkaneen seurannan ajan. Viime vuosina muuttovalmius on ollut lievästi kasvusuunnassa.

Nyt useampi kuin kolme neljästä sanoo olevansa valmis muuttamaan työn perässä, lähes puolet peräti täysin valmis. Iän myötä muuttohalukkuus laskee, tytöillä jyrkemmin kuin pojilla. Tämä liittyy osin perheellistymiseen ja lasten saamiseen, mikä tapahtuu tytöillä keskimäärin poikia nuoremmalla iällä. Lapsia saaneiden valmius muuttaa työn perässä on muita vähäisempää etenkin kyselyn vanhimmissa ikäryhmissä. Perhe- ja asumismuodon mukaisessa vertailussa yleisintä muuttovalmius on yksin asuvilla ja vanhempien luona asuvilla. 

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2016

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.