Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa. Kouluarvosana asteikolla 4-10.

Kuvaus

Voimakkaimmin on heikentynyt tyytyväisyys terveydentilaan. Vuonna 2015 kysyttäessä keskiarvo oli 8,4. Tyytyväisyys terveydentilaan oli korkeimmillaan vuonna 2007, jolloin keskiarvo oli vielä 8,7. Tytöillä tyytyväisyys terveydentilaan on laskenut voimakkaammin kuin pojilla.

 

Vuonna 2015 nuoret olivat tyytyväisimpiä psyykkiseen terveydentilaansa (ka. 8,8). mitä selvitettiin ensimmäistä kertaa kyseisenä vuotena. Tytöt ovat poikia tyytymättömämpiä erityisesti juuri mm. psyykkiseen terveydentilaansa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.