Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa. Kouluarvosana asteikolla 4-10.

Kuvaus

Kaikista selvitetyistä elämänalueista nuoret ovat tyytyväisimpiä ihmissuhteisiinsa. Keskiarvo vuonna 2014 oli 8,5, mikä on hieman parempi kuin asiaa edellisen kerran selvitettäessä vuonna 2012.

Tytöt ovat hieman poikia tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa. Tämä on merkillepantavaa, sillä pojilla on enemmän ystäviä kuin tytöillä ja pojat myös tapaavat ystäviään tiheämmin. Koko aineiston tasolla ystävien tiheämpi tapaamistahti kuitenkin on selvästi yhteydessä suurempaan ihmissuhteisiin tyytyväisyyteen. Vuonna 2014 havaittiin, että vastaajat, jotka ovat joutuneet syrjinnän uhreiksi, ovat muita vähemmän tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. Vielä tyytymättömämpiä ovat ne, jotka ovat sekä syrjinnän uhreja että tekijöitä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.