Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan on selvitetty samalla asteikolla vuodesta 1996 lähtien. Koska varhaisemmissa kyselyissä ikäryhmä alkoi 18-vuotiaista, tätä nuoremmat on vertailun vuoksi poistettu myös tuoreimmista luvuista. Kuviosta hahmottuu näiden 16 vuoden ajalta melko selvä muutostrendi: 18–29-vuotiaiden politiikkakiinnostus kasvoi 1990-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin saakka, ja pienen notkahduksen jälkeen se on jälleen kääntynyt melko voimakkaaseen kasvuun, joka näyttää nyt tasaantuneen.

 

Nyt uusimmassa vuoden 2018 kyselyssä ainakin jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi, ja vastaavasti kokonaan välinpitämättömien osuus on pienempi kuin kertaakaan aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana. Politiikkakiinnostuksen lisäksi luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin on vahvistunut.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2018

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.