Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan on selvitetty samalla asteikolla vuodesta 1996 lähtien. Koska varhaisemmissa kyselyissä ikäryhmä alkoi 18-vuotiaista, tätä nuoremmat on vertailun vuoksi poistettu myös tuoreimmista luvuista. Kuviosta hahmottuu näiden 16 vuoden ajalta melko selvä muutostrendi: 18–29-vuotiaiden politiikkakiinnostus kasvoi 1990-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin saakka, ja pienen notkahduksen jälkeen se on jälleen kääntynyt melko voimakkaaseen kasvuun. Uusimmassa vuoden 2012 kyselyssä nuoret ovat kiinnostuneempia politiikasta kuin kertaakaan aiemmin koko seuranta-aikana.

Kuva muutoksen luonteesta tarkentuu vertailemalla tarkemmin vastausten jakaumia. Suhteellisesti suurimmat viimeaikaiset muutokset ovat tapahtuneet toisaalta politiikasta hyvin kiinnostuneiden, ja toisaalta ei lainkaan kiinnostuneiden osuuksissa. Aiemmin vakaana pysynyt hyvin kiinnostuneiden osuus on viime vuosina kasvanut alle 10 prosentista 15 prosenttiin. Samaan aikaan politiikasta ”ei lainkaan kiinnostuneiden” osuus on vuodesta 2008 lähes puolittunut 19 prosentista 10 prosenttiin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2012

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.