Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi koulutuksen puutteesta

Kuvaus

Näkemys koulutuksen puutteesta syrjäytymisen syynä on yleistynyt. Vuonna 2014 viidennes uskoi koulutuksen puutteen olevan paljon yhteydessä syrjäytymiseen ja puolet ainakin jonkin verran. Nuorisobarometrin koulutusasenteiden pitkän aikavälin seurannassa on trendinomaisia muutoksia, jotka vaikuttavat olevan kytköksissä taloussuhdanteisiin. Nuorten usko koulutuksen tärkeyteen työllistymisen kannalta on vahvistunut niin 1990-luvun lamassa kuin 2008 alkaneen taantuman aikana.

Nousukaudella koulutususko puolestaan on laskenut, mikä voi selittyä sillä, että työmarkkinat ovat vetäneet suhteellisen hyvin myös vähemmän koulutettuja nuoria. Niinpä myös nyt havaittu trendi todennäköisesti liittyy taloudelliseen laskukauteen ja kohonneeseen nuorisotyöttömyyteen.

Korkeakoulutetut katsoivat ammatillisen koulutuksen saaneita useammin koulutuksen puutteen olevan syrjäytymisen syynä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014