Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan takia

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Noin kuusi prosenttia nuorista koki hyvin tai melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan henkisen väkivallan takia vuonna 2016. Osuus pieneni selvästi vuodesta 2014 (10 %). Tytöt kokevat enemmän turvattomuutta suhteessa henkiseen väkivaltaan.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2016

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.