Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta itseen kohdistuvan fyysisen väkivallan takia

Klikkaamalla muuttujaa saat näytettyä/piilotettua muuttujan graafissa.

Kuvaus

Väkivalta ei ole kaikkein polttavimpien huolenaiheiden joukossa. Noin kolme prosenttia nuorista koki hyvin tai melko paljon turvattomuutta itseen kohdistuvan fyysisen väkivallan vuoksi vuonna 2016. Väkivallan nuorissa herättämä turvattomuus on niin ikään pääosin laskusuunnassa. Yleishavainto on se, että väkivallan aiheuttamaa turvattomuutta koetaan yleisemmin julkisessa kuin yksityisessä tilassa. Se, onko maailma todella entistä turvallisempi, riippuu näkijästä ja näkökulmasta, mutta nuorten käsitykset ovat todellisia riippumatta siitä, kuinka ne vastaavat todellisia riskejä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2016

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.

Vastaukset