Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista esim. lapsuudenkodin vaikeista oloista

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Vuonna 2014 neljännes nuorista uskoi, että syrjäytyminen johtuu paljon ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista. Yhteensä 75 prosenttia katsoi, että epätasa-arvoiset lähtökohdat vaikuttavat ainakin jonkin verran syrjäytymisen taustalla. Vuoden 2009 jälkeen asenteet epätasa-arvoisiin lähtökohtiin selittäjänä ovat jälleen palanneet aiemmalle tasolle.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.