Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista esim. lapsuudenkodin vaikeista oloista

Kuvaus

Vuonna 2014 neljännes nuorista uskoi, että syrjäytyminen johtuu paljon ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista. Yhteensä 75 prosenttia katsoi, että epätasa-arvoiset lähtökohdat vaikuttavat ainakin jonkin verran syrjäytymisen taustalla. Vuoden 2009 jälkeen asenteet epätasa-arvoisiin lähtökohtiin selittäjänä ovat jälleen palanneet aiemmalle tasolle.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014