Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi harrastusten puutteesta

Kuvaus

Vuonna 2014 noin 60 prosenttia nuorista piti harrastusten puutetta ainakin jonkin verran syrjäytymisen syynä. Harrastusten puutteen merkitys syrjäytymisen taustalla on nuorten vastauksissa hieman pienentynyt pitkällä aikavälillä, mutta kasvanut vuoden 2009 jälkeen.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014