Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi epäterveellisistä elämäntavoista

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Entistä harvempi nuori pitää epäterveellisiä elämäntapoja syrjäytymisen syynä. Kuitenkin yhä yli puolet nuorista on sitä mieltä, että syrjäytyminen liittyy ainakin jonkin verran epäterveellisiin elämäntapoihin. Vanhemmissa ikäryhmissä useampi uskoo epäterveellisten elämäntapojen olevan ainakin osin syrjäytymisen takana.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.