Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi biologisista tai perinnöllisistä lahjakkuuseroista

Kuvaus

Biologiset ja geneettiset lahjakkuuserot selittävät seuratuista tekijöistä nuorten mielestä kaikkein vähiten syrjäytymistä. 7 prosenttia nuorista uskoo, että lahjakkuuserot selittävät syrjäytymistä paljon ja 37 prosenttia näkee, että syyt ovat taustalla jonkin verran. Yli puolet nuorista pitää geneettistä tai biologisia lahjakkuuseroja vähän tai ei lainkaan syrjäytymisen syynä.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014