Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi avun saamisen vaikeudesta

Kuvaus

Avun saamisen vaikeuden merkitys syrjäytymisen syynä on laskenut 2000-luvulla. Vuonna 2009 silti yli puolet nuorista oli sitä mieltä, että avun saamisen vaikeus selittäisi syrjäytymistä paljon tai jonkin verran. Korkeakoulutetut näkivät avun saamisen vaikeuden syrjäytymisen taustalla hieman muita useammin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014